Voorwaarden

De kosten van een behandelsessie bedragen voor beeldende therapie € 85,- per behandeling van 45-60 min. Gemiddeld duurt een behandeltraject 7-10 sessies afhankelijk van de hulpvraag. 

Je ontvangt per maand een factuur, met een betalingstermijn van 14 dagen. Om een mogelijke vergoeding te krijgen van je zorgverzekeraar dien je zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar. Beeldende therapie valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijze’. Vievster is aangesloten bij de NFG en de FVB.

Wanneer je de rekening niet tijdig betaalt, ontvang je een herinnering. Als je hierna ook niet betaalt, zal er contact met je worden opgenomen. Komt het dan niet tot een betaling, dan is de praktijk genoodzaakt een incassobureau in te schakelen en zal de behandeling worden beëindigd.

Telefonische, e-mailconsulten of overleggen met derden, zoals school, betrokken hulpverleners, huisarts of bedrijfsarts, over jouw behandeling, breng ik niet bij je in rekening indien korter dan 15 min. Daarboven zal ik de duur van het overleg factureren.
Indien er uitgebreide verslaglegging nodig is voor derden zijn hier kosten aan verbonden. Als dit nodig is, wordt dit met je besproken.

Wanneer je een afspraak, om welke reden dan ook, niet na kan komen dan wordt je verzocht dit minimaal 24 uur voor de geplande afspraak door te geven, dit kan per mail, telefoon of whatsapp. Als je je te laat afmeld, behoud ik me het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen. 

Behandeling vindt plaats op eigen risico. Het is prettig als je alle, voor de behandeling relevante informatie, doorgeeft.

Ieder jaar kan per 1 januari tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.