Over Vivi

Na ruim 16 jaar werkzaam te zijn geweest als behandelaar binnen een (grote) verslavingszorg instelling, ben ik volgende stap in mijn carrière gaan maken. Een eigen praktijk!

Ik heb ervaring op kunnen doen bij deze instelling in het werken met jongeren met complexe psychiatrische problematiek.

Naast het beeldend werken, heb ik me verdiept in de cognitieve gedragstherapie. Dit is een heldere, directe en concrete manier van werken die ontzettend cliëntgericht is. 
Daarnaast heb ik schematherapie kunnen toevoegen aan mijn manier van werken. Deze therapievorm geeft zoveel verdieping, maar ook mogelijkheden. Deze mogelijkheden laten zich heel goed combineren met beeldend werken en de CGT. 

In mijn praktijk combineer ik beeldend werken met cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Een zeer krachtige combinatie! 

Hoe mooi is het om samen door middel van een beeldend werkstuk patronen te doorbreken, oude pijn op te ruimen of juist het plezier te kunnen ervaren. Dat is mijn missie, om dit te laten ervaren. Wees welkom! 

Vivi Ament
Praktijkhouder

Beeldend therapeut, cognitief gedragstherapeutisch werker en schematherapeutisch werker. 

Over Jesse

Mijn naam is Jesse Engelhart. Ik ben in 2023 afgestudeerd voor de opleiding beeldende therapie. Ik heb vier stages afgerond in verschillende sectoren van de gezondheidszorg. 

Ik vind het belangrijk om te focussen op wat er in het hier en nu gebeurd en gevoeld wordt. Iedere cliënt zie ik als een uniek persoon en ik draag zorg voor een veilige omgeving. Dit doe ik zodat iemand de ruimte voelt om aan zichzelf te werken onder mijn begeleiding. Anderen hebben het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn bij mij, omdat ze geen oordelen vanuit mij voelen. 

Een kunstenares die mij inspireert is Marina Abramovic. Van haar leer ik de kunst van het bewust aanwezig zijn. Verder houd ik me op dit moment bezig met schrijven, dichten, street-art en schilder ik.  

Ik nodig je graag uit om je via de kunst te laten verwonderen door je eigen binnenwereld. Ik kijk er naar uit je te ontmoeten bij Vievster om vanuit daar samen op pad te gaan.

Jesse Engelhart
Beeldend therapeut


Over Hanneke

Hoi, Mijn naam is Hanneke Spanjers. 

Al langere tijd werk ik met Vivi samen. Bij Vievster wordt ik ingezet als ervaringsdeskundige.

Vanuit mijn eigen herstelproces en mijn opleiding heb ik geleerd om de opgedane kennis in te zetten om herstel ondersteunend te werk te gaan. Ik ga graag met jou op zoek naar de kern van jouw problemen. Ik vind het erg leuk om samen met de therapeuten van Vievster een totaal pakket te vormen. Hun blik vanuit de theorie en wetenschap en mijn blik vanuit kennis vanuit ervaringen, is een fijne mengelmoes aan expertise. Op deze manier kunnen wij optimaal ondersteunen.

Daarbij herken ik vaak patronen bij een situatie die voor jou uitzichtloos lijkt te zijn. Samen gaan we deze proberen te doorbreken.

Ik spring in zowel op jouw verzoek, als op verzoek van Vievster. Je komt mij tegen in de behandelkamer met de therapeuten of tijdens mijn eigen spreekuur. 

Humor, begrip, creatief, out-of-the-box denken en reflecteren zijn mijn krachten. 

Dapper dat je met jezelf aan het werk wilt gaan, daar is veel kracht voor nodig. 

Je bent welkom! 

Hanneke Spanjers 

Ervaringsdeskundige