Omgaan met emoties

Je maakt iets mee en ervaart dat als vervelend. Je gedachtes over die situatie zijn negatief en niet helpend, je geeft daaraan een negatieve betekenis. Daardoor ga je je automatisch negatief voelen. Er ontstaat een negatieve emotie. 

Doordat alles in je vanuit een negatief oogpunt naar die situatie kijkt, ga je van daaruit handelen. Met alle gevolgen van dien.

Om hier anders mee om te gaan, kun je in situaties anders gaan kijken. Hier andere gedachtes over formuleren.
Lukt het om vanuit de positieve kant te kijken, vanuit acceptatie, meer neutraal? Dat heeft direct invloed op je emoties. Deze zullen rustiger en misschien ook wel positief zijn. En dat heeft weer zijn weerslag op je gedrag.

Je emoties hebben hun basis in de gedachten die jij over situaties en ook over jezelf hebt. De betekenis die jij geeft aan de situatie.

Heb jij helder voor jezelf hoe jou gedachtes je gevoelens beïnvloeden?